بازدید جناب آقای دکتر صادقی نیارکی معاونت محترم وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیران صنعتی استان جناب آقای مهندس دارابی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس کردستانی ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی از توانمندیها و خطوط تولید شرکتهای مارپیچ باختر و آرکا تجارت آتیه

  • ۱۳۹۹/۱۰/۲
  • 62
نمره 0.00 از 0 رای
0 0
بازدید جناب آقای دکتر صادقی نیارکی معاونت محترم وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیران صنعتی استان جناب آقای مهندس دارابی ریاست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس کردستانی ریاست محترم شرکت شهرک های صنعتی از توانمندیها و خطوط تولید شرکتهای مارپیچ باختر و آرکا تجارت آتیه 
منبع :
به اشتراک بگذارید

گزارش