بازدید نمایندگان خانه صنعت ایران به همراه مدیر کل پیشگیری از جرم قوه قضاییه و ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت ایران از امکانات و توانمندیهای سایت تولیدی شرکت مارپیچ باختر

  • ۱۳۹۸/۵/۹
  • 78
نمره 0.00 از 0 رای
0 0

منبع :
به اشتراک بگذارید

گزارش