• گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ تولید کننده مجموعه جعبه فرمان و قطعات خودرو

  • گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ

  • گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ یبلسیبلسیبل

واحد کنترل کیفیت

 

 

واحد کنترل کیفیت با بهره گیری از نیروهای متخصص و باتجربه و بکارگیری لوازم و تجهیزات پیشرفته تست و آزمون نظیر CMM, VMS, لیدوپروفیل ، تست رانات، سختی سنج ( راکول، ویکرزوبرینل ) زبری سنج، غلظت سنج، تست کشش و نیز به کمک تکنیک های آماری از جمله LAY OUT INSPECTION, MSA, SPC و ...... توانسته است بستری مناسب و مطمئن جهت تولید محصول باکیفیت در چارچوب رضایت و نیازمندی مشتری تحت استانداردهای سری ISO TS 16949:2002 را فراهم نماید.

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
TEL: +98 83 34271498 , +98 83 3420561 FAX: +98 83 34270552