• شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر تولید کننده مجموعه جعبه فرمان و قطعات خودرو

  • شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر

  • شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر یبلسیبلسیبل

واحد کنترل کیفیت

 

واحد کنترل کیفیت با بهره گیری از نیروهای متخصص و باتجربه و بکارگیری لوازم و تجهیزات پیشرفته تست و آزمون نظیر CMM, VMS, لیدوپروفیل ، تست رانات، سختی سنج ( راکول، ویکرزوبرینل ) زبری سنج، غلظت سنج، تست کشش و نیز به کمک تکنیک های آماری از جمله LAY OUT INSPECTION, MSA, SPC و ...... توانسته است بستری مناسب و مطمئن جهت تولید محصول باکیفیت در چارچوب رضایت و نیازمندی مشتری تحت استانداردهای سری ISO TS 16949:2002 را فراهم نماید.

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
TEL: +98 83 34271498 , +98 83 34270561 FAX: +98 83 34270552