• گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ تولید کننده مجموعه جعبه فرمان و قطعات خودرو

  • گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ

  • گروه صنعتی مارپیچ

    گروه صنعتی مارپیچ یبلسیبلسیبل

واحد مونتاژ

واحد مونتاژ شامل خط نیمه اتوماتیک مونتاژ جعبه فرمان پراید است این واحد مجهز به انواع جیک و فیکسچرهای تولیدی، دستگاه های مجهز کنترل ابعادی و عملکردی و نیز انبارهای مجهز ( در بدو ورود، تولید و محصول نهایی ) می باشد.

این واحد با استفاده از مهندسان، کارشناسان و پرستل زبده و متخصص درجهت ارتقاء روزافزون کیفیت جعبه فرمان گام های بلندی برداشته است.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
TEL: +98 83 34271498 , +98 83 3420561 FAX: +98 83 34270552