• شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر تولید کننده مجموعه جعبه فرمان و قطعات خودرو

  • شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر

  • شرکت مارپیچ باختر

    شرکت مارپیچ باختر یبلسیبلسیبل

واحد برنامه ریزی

کارشناسان این واحد با بهره گیری از روش های جدید سیستماتیک ، تصمیم گیری دراین واحد صنعتی را تجزیه و تحلیل می نمایند و بیشترین رهنمود را در استفاده از منابع موجود ارائه می نمایند.

این سیستم برای کنترل تولید است و نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد اولیه و ... را با بازده مناسب جهت تهیه محصولات مرغوب و تحویل به موقع با بکدیگر ترکیب و هماهنگ می نماید.

محاسبه دقیق قیمت تمام شده و تعیین نقطه سفارش نیز از وظایف این واحد است.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
TEL: +98 83 34271498 , +98 83 34270561 FAX: +98 83 34270552