شما در این مسیر قرار دارید

واحد برنامه ریزی

واحد برنامه ریزی

کارشناسان این واحد با بهره گیری از روش های جدید سیستماتیک ، تصمیم گیری دراین واحد صنعتی را تجزیه و تحلیل می نمایند و بیشترین رهنمود را در استفاده از منابع موجود ارائه می نمایند.

این سیستم برای کنترل تولید است و نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد اولیه ، ابزارآلات و ... را با بازده مناسب جهت تهیه محصولات مرغوب و تحویل به موقع با بکدیگر ترکیب و هماهنگ می نماید.

محاسبه دقیق قیمت تمام شده و تعیین نقطه سفارش نیز از وظایف این واحد است.