شما در این مسیر قرار دارید

آرشیو اخبار

56 ۱۳۹۹/۱/۱۴

بازدید ریاست محترم اداره کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر عزیزی از اقدامات شرکت مارپیچ باختر در خصوص معاینه پرسنل و غربالگری انفرادی در تاریخ های 14 و 15 فروردین جهت شروع به کار درتاریخ 16 فروردین و اجرای پروتکل های توصیه شده از طرف سازمان بهداشت جهانی who

آرشیو اخبار