شما در این مسیر قرار دارید

آرشیو اخبار

726 ۱۳۹۶/۶/۲

بازدید جناب آقای مهندس فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی استان اصفهان (رئیس کمیسیون صنعت مجلس) و جناب آقای دکتر مصری نماینده مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه (عضو کمیسیون صنعت مجلس)

721 ۱۳۹۶/۵/۵

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از خطوط تولید و دستاوردهای جدید شرکت مارپیچ باختر

آرشیو اخبار